You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.

Na radnom mestu

Na ovim fotografijama nalazim se ja dok fotografišem razne proteste koji su se odvijali u Beogradu. Za to vreme kući me je čekala devotomesečna beba. Fotografije su snimili građani, učesnici protesta, istražujući kasnije ko je misteriozna devojka. Na kraju su saznali ovde.

 

Comments are closed.